Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Aktualności

 

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. W związku z procedurami bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się osobno w poszczególnych salach, nie będzie spotkania ogólnego na sali gimnastycznej.

 

Klasy I – III – rozpoczęcie roku szkolnego o godz.9.00.

 

Klasy IV – VIII – rozpoczęcie roku szkolnego o godz.10.00.

 

Przedszkole – w godzinach  8.00 – 13.00 adaptacja grup (dziecko może zostać dłużej w godzinach pracy przedszkola).

 

Bardzo prosimy rodziców klas IV- VIII o pozostanie przed  budynkiem szkoły, rodzice uczniów klas I-III  i przedszkolaków mogą wejść ze swoimi dziećmi zachowując reżim sanitarny.

 

Prosimy rodziców  o uaktualnienie godzin pobytu dziecka w przedszkolu i deklaracji pobytu dziecka w  świetlicy szkolnej.

 

W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzony dziennik elektorniczny.

 

Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się o godz. 18.00 w kościele parafialnym.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE – WEDŁUG WYTYCZNYCH  GIS I MEN

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci przedszkolne i uczniów klas I – III mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a ) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b ) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c ) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Osoby z zewnątrz wchodząc pozostają w części wyznaczonej i korzystają z dzwonka czekając na pracownika szkoły.

6. Dzieci i młodzież nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, obowiązkowe jest częste mycie rąk w trakcie pobytu w szkole. Szczegółowe zasady zostaną podane 1 września na spotkaniu z wychowawcami.

Więcej informacji na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja

Czytaj więcej

Uwaga 2020-08-13

W związku z przedłużającym się remontem szkoły przerwa w pracy przedszkola zostaje przedłużona do 19.08.2020 roku. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt ze szkołą. Dziękujemy za zrozumienie.

 

Czytaj więcej

Ważne 2020-06-22

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZWROTU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK ORAZ PODRĘCZNIKÓW

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

Czytaj więcej

W związku z zagrożeniem COVID – 19 odbiór świadectw będzie możliwy od 26.06.2020 indywidualnie w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 13.00

 

Przedszkole odbiór dyplomów indywidulanie w dniach: 24.06 – 25.06 (środa, czwartek)  w godzinach od 8.00  do 13.00

 

Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów.

25.06.2020 ( czwartek)

Klasa III – godzina 10.00

Klasa II – godzina 10.30

Klasa I – godzina 11.00

 

26.06.2020 ( piątek )

Klasa VIII – godzina 9.00

Klasa VII i IV – godzina 10.00

Klasa VI – godzina 10.30

Klasa V – godzina 11.00

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa będą wpuszczani tylko uczniowie i reprezentanci rodziców. Pozostałych Państwa prosimy o zrozumienie.

 

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 ( piątek ) o godzinie 19.00

Czytaj więcej